oxmi

* Indien een of meer van deze variabelen op ‘onbekend’ wordt gezet, zal een bereik van risicoscores worden getoond.

Het baseline-risico op gewelddadig gedrag binnen 36 maanden voor OxMIV (op basis van een Nederlandse steekproef) was 9%.

OxMIV dient enkel gebruikt te worden voor personen met een schizofreniespectrum of bipolaire stoornis.

De inhoud van de OxRisk-website (inclusief de risicocalculators) is correct volgens de makers. Houdt er echter rekening mee dat de gegeven informatie en richtlijnen niet van toepassing kunnen zijn op specifieke personen die voor risicotaxatie in aanmerking komen. De juiste toepassing van de OxRisk-calculators en de scores die deze genereren in specifieke gevallen en rechtsgebieden vereist het oordeel van een arts of strafrechtprofessional. OxRisk is bedoeld als aanvulling op klinische besluitvorming.

Het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van dit materiaal is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, educatieve en wetenschappelijke doeleinden. Waar dit als redelijk wordt beschouwd, kan een deel van het materiaal worden geprint voor eigen studie of onderzoek. Het materiaal mag niet ge(foto)kopieerd, gereproduceerd of in elektronische vorm verspreid worden. Elk ongeoorloofd gebruik of verspreiding voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden.