oxrec

* Jeśli co najmniej jedna z tych zmiennych jest ustawiona na „Brak danych”, zostanie wyświetlony zakres wartości poziomów ryzyka.

Decyle są przekształcane na wyniki „Z” w celu obliczenia ryzyka popełnienia przestępstwa, zgodnie
z zapisem deprywacji stosowanym w modelu OxRec.

OxRec powinien być stosowany wyłącznie w przypadku osób zwolnionych z więzienia.

Zawartość strony internetowej OxRisk (w tym kalkulatory ryzyka) jest zgodna z opiniami autorów kalkulatorów. Informacje i wskazówki mogą, ale nie muszą odnosić się do konkretnych osób poddanych ocenie. Kalkulatory zapewniają najbardziej prawdopodobną antycypację wyników w oparciu
o aktualną wiedzę, ale nie mogą zapewnić dokładnej prognozy dla każdej osoby. Ustalenie odpowiedniego zastosowania i punktacji kalkulatorów OxRisk w konkretnych przypadkach
i w określonych jurysdykcjach wymaga osądu lekarza lub specjalisty ds. wymiaru sprawiedliwości
w sprawach karnych. Kalkulatory OxRisk mają za zadanie wspomagać podejmowanie decyzji klinicznych.

Materiały na tej stronie są chronione prawem autorskim. Dostęp do informacji na tej stronie powinien być przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego, edukacyjnego i badawczego. W stosownych przypadkach można sporządzić pojedynczy wydruk z rozsądnej części tych materiałów w celach edukacyjnych, badawczych i prywatnych. Materiały nie powinny być dalej kopiowane, kserowane, powielane ani rozpowszechniane w formie elektronicznej. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie w celach komercyjnych jest wyraźnie zabronione.